Trumny

Tradycyjną formą pożegnania zmarłego jest spoczynek w trumnie. Obecnie trumny produkowane są z wielu materiałów, z dodatkowymi ozdobnikami i artystycznymi wykończeniami. Zawsze służymy fachową poradą.

W przypadku pochowania zwłok poddanych kremacji należy dostarczyć zaświadczenie uzyskane od firmy dokonującej kremacji.