Spółka pobiera stosowne opłaty:

Opłaty pobierane przez naszą Spółkę za miejsce pod grób ziemny/nagrobek  pobierane co 20 lat od daty pochówku,  za miejsce pod grobowiec  pobierane co 50 lat od daty wydania zezwolenia na budowę grobowca. Spółka wydaje odpłatne zezwolenia na budowę grobowca/nagrobka, środki pozyskane w ten sposób w całości  przekazywane są do Miasta Grybów, do którego dany cmentarz przynależy.

 W swej ofercie Spółka posiada gotowe grobowce na sprzedaż zlokalizowane na nowej części cmentarza.