Administrowanie Cmentarzem

W ramach czynności administrowania Cmentarzem Komunalnym w Grybowie  Zakład Pogrzebowy MPGK Sp. z o. o.  prowadzi rejestr osób pochowanych na  w/w cmentarzu, rejestr pochówków, wskazuje miejsca grzebalne, nadzoruje sposób zagospodarowania terenu cmentarza Rejestr osób pochowanych został sporządzony  po przeprowadzonej inwentaryzacji cmentarza w latach 90 – tych.